Линейка Бг 6 150. Осигурихме с лекарски екипи и линейки празника
на св. св. Кирил и Методий. Дежурните ни лекари и персонал смирено
отдадоха почит на Нашия Господ, който е на небесата да се свети името
му, да бъде волята му, както на небето, така и на земята … и на светите
братя, осветили ни с писменост и знание! Честит празник, приятели!
Бъдете благословени! С Бог напред!