Линейка Бг 6 150. Добро неделно утро приятели. Имаме честта да
осигурим с лекари, медицински екипи и линейки провеждането на
масово мероприятие. Маратон Пловдив 2019 организиран под
патронажа на Община Пловдив. Под ръководството на доктор Карагюл
организацията и координацията на спешните ни екипи е разпределена
и уточнена, по най-добрия начин. Хубав и прекрасен ден Ви желаем!