Линейка Бг, транспортирахме бързо, сигурно, комфортно екипа английски лекари и пациента,
който трябва да бъде транспортиран до Лондон, Англия! Хубав ден от нас!