Линейка Пловдив 6 150 ! Най – модерното оборудване на най – новата ни линейка и с ел.рампа падаща до земята за удобство на пациентите ползващи инвалиден стол. Пожелаваме Ви да сте здрави, за да не Ви се налага да ползвате линейки! Но за тези, на които се налага да ползват
сме на разположение денонощно и с най – доброто обслужване в най – модерния ни медицински център и денонощен спешен център, най – добрите и любезни лекари, най – модерната медицинска апаратура и най – модерните, нови линейки!