Линейка Пловдив 6-150! Наш екип, в този час по спешност потегля
за Лондон. Под ръководството на доктор Делев оттам ще
транспортираме до България пациент в тежко състояние, нуждаещ се
от постоянно обдишване с кислород и лекарски надзор! Зареждаме
гориво на МАХХХ и Бог да е с екипа ни и пациента ни. Да им помогне да
изпълнят успешно отговорната и тежка мисия и да се върнат живи и
здрави! С Бог Напред към Лондон!

Свържете се с нас