Линейка Пловдив 6-150! Ръководителя на спешния ни екип доктор
Делев и парамедика Гичев, на кратка почивка преди Щутгарт на път за
Лондон, от където по спешност трябва да транспортираме до България
пациент в тежко състояние, нуждаещ се от постоянно обдишване с
кислород и постоянен лекарски надзор! Бог пред Вас, момчета! Хубав
уикенд Ви желаем, приятели! Бъдете здрави!

 

Свържете се с нас