Линейка Пловдив 6 – 150! Събота вечер е. Отново ни повикват спешно
в нощта за да транспортираме пациент от Велинград до болница в гр.
Пловдив. Изисква се пациента да е под лекарски контрол. Железния ни
екип с ръководител доктор Абай и парамедик Гичев летят от Пловдив
към Велинград. С Бог напред!