Линейка Пловдив 6 150! Отново транспортираме пациент до
Стамболийски, изписан от Хирургиите в Пловдив. Желаем на
пациентката бързо възстановяване и благодарим за доверието!

Свържете се с нас