Линейка Пловдив 6-150! Поредната улица в центъра на Европейската Столица на Културата Пловдив, ул. ,,Мара Гидик,, през, която трябваше да преминем, за да достигнем до пациентка с кървяща язва … как живеете така бе хора, просто е безумие това …

Свържете се с нас