Линейка Пловдив 6 150 ! Най – сърдечни поздрави на приятелите ни
от Стамболийски! Стана традиция всеки ден да транспортираме
пациенти от Стамболийски, днес дори на два пъти! Благодарим Ви за
доверието! Бъдете здрави!

Свържете се с нас