#линейкаlineika.bg в Турция, Истанбул. Транспорт с линейка до
Истанбул.
Добър ден, приятели един от екипите ни е вече в космополитния
Истанбул, транспортираме пациентка за лечение в изключително
модерна болница в Истанбул, Турция. С Бог напред!