#линейкаРаковски
#транспортслинейка на пациент изписан след лечение от болница в Пловдив до дома му в Раковски . Осигурихме и двама опитни носачи, които да го пренесат до леглото в дома му.
Желаем му бързо възстановяване.
#линейкаПловдив
#линейка
#частналинейка
#спешенкабинетпловдив
#lineika .bg
#transportlineika .bg
#lineikaplovdiv .bg
#medcenter1 .bg
https://lineika.bg
https://www.lineikaplovdiv.bg
https://transportlineika.bg
https://medcenter1.bg
https://speshenkabinet.bg
@lineika.bg
@transportlineika.bg
@lineikaplovdiv.bg
@medcenter1.bg
@speshenkabinet.bg