Осигуряване на масово мероприятие на KAUFLAND в чест на МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА
ДЕЦАТА с лекарски екипи и линейки от lineika.bg. Оказваме първа медицинска помощ на децата,
участниците и гостите на празника. С професионална грижа и внимание. Честит Международен
Празник на детето. Организиран е от мощната компания Kaufland, с която вече сме дългогодишни партньори. Организацията е перфектна, за радост на малки и големи.