Транспорт с линейка Бг 6 150, на пациентка с инсулт от гр.Лом до
болница в гр.Пловдив. По време на транспортирането на пациентката,
на няколко пъти се наложи ръководителя на екипа ни, доктор Баран да
й оказва неотложна медицинска помощ. С висок професионализъм и
човешка грижа и внимание. Бъдете хора!