Транспорт с Линейка Бг 6 150, ДОБРО УТРО, приятели, летим към гр.
Пазарджик, откъдето ще транспортираме пациент за лечение в
болница в Пловдив. Поздравяваме Ви с тази чудесна песен и Ви желаем
прекрасна и много успешна седмица, приятели!