lineika.bg , транспорт на болни с чисто нови, най-модерно
оборудвани линейки и най-високо квалифициран персонал, лекари,
парамедици и носачи, денонощно и навсякъде! Когато, Ви предстои
изписване от болница на близък, или транспортирането на
трудноподвижни пациенти и инвалиди, обадете се на нас!