lineika.bg, транспорт с линейка на пациент до дома му в кв. Секирово,
изписан след лечение в болница в Пловдив. Желаем, Ви прекрасна и
успешна седмица!